Stadsparken

Lycklig som Elin har farit runt och varit med och sett det mesta, bra ! Hon var super nöjd och ur mysigt med picknick.