Mätt ändå

Overhört roligt att få följa Emmy i sim utveckling. Hon är ju inte så gammal när jag tänker efter 3 1/2 år bara. Härligt att vi har lämnat välling träsket. Innan påsk löste det sig av dig själv. Då Emmy inte ville ha välling till sin läggning . 8k men då behöver hon ju inte dricka det mera... = ekonomiskt.