Läslov

Måndag

Läslov vecka

Börjar veckan med att göra läxor och planera veckan. Vi kommer inte att åka iväg någonstans utan vi sysselsätter oss med: spela spel, leka, läsa, titta på film, baka, laga mat, vara i stallet och Happy Halloween!

Fritids, förskola och jobb. På fritids kom Elin till kl 13.00 och Emmy till förskola kl:12.30. En bra dag för båda med kvälls läsning i boken Kackel i grönsakslandet. Bie förskola är med i ett läsprojekt som kommunen har ordnat med ett mini bibliotek som Emmy får låna hem böcker och läsa. Både lärorikt hur man gör när man lånar bok och komma ihåg lämna tillbaka. Projektet började 15/10 och slutar 15/11. Spännande.