Föräldrarmöte

Dagarna bara far i väg och ligger lite efter med det mesta. Som det ska vara antar jag.
Mitten på veckan var vi på föräldrarmöte. Lite skönt att  barnen börjar bli så stora så att det går att lämna kortare stunder. Vi har ca 3 minuter till skolan där mötet  skulle hålla till. Gäller att se till att förutsättningarna finns att hålla sams. Vad då skulle de bråka?
 
 
Gemensam samling i matsalen för presentation av personal och verksamhet. Eftersom vi har två barn nu i skolan så är det lite svårt att dela på sig. Barnen och jag var glada över att pappa Johan kom hem. Tack